Stowarzysznie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników Ogrodnictwa
Oddział Rzeszów
ul. Kopernika 1/35, 35-069 Rzeszów
Tel. (17) 853-84-62, Fax. (17) 853-44-29
E-mail: sitonot@o2.pl

Zarząd Główny Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa

zaprasza na

Szkolenie dotyczące ustawowych zmian związanych z ochroną prawną drzew i krzewów w Ustawie o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.

oraz na

debatę mającą na celu wybór formalno – prawnej drogi do usankcjonowania funkcji Inspektora Nadzoru ds. Terenów Zieleni oraz Architekta Krajobrazu w procesach inwestycyjnych

w dniu 25.09.2015 r. w Warszawie.

 Szkolenie jest skierowane do członków regionalnych oddziałów SITO, Inspektorów Nadzoru ds. Terenów Zieleni SITO – NOT, przedstawicieli wszystkich szczebli administracji państwowej i samorządowej oraz przedstawicieli firm, którzy w zakresie swoich kompetencji zawodowych związani są z w/w problematyką.

Na debatę zapraszamy wszystkie osoby, które ukończyły kursy inspektorskie w terenowych oddziałach SITO oraz członków SITO zajmujących się profesjonalnie architekturą krajobrazu.

Pełna treść ogłoszenia, szczegóły i formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie Zarządu Głównego KLIKNIJ TUTAJ

Z dniem 29 kwietnia 2013 nowym adresem strony internetowej SITO w Rzeszowie jest adres

sito.rzeszow.pl

Prosimy używać i zapisać nowy mamy nadzieję jeszcze łatwiejszy adres naszego stowarzyszenia.

(Obecny adres www.sito.ires.pl będzie jeszcze funkcjonował przez krótki okres czasu.)

Witamy serdecznie na nowej stronie internetowej SITO w Rzeszowie.
Nowa strona zapewnia łatwiejsze i szybsze wyszukiwanie potrzebnych informacjami.
Zapraszamy do przeglądania i odwiedzania naszej strony.