Stowarzysznie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników Ogrodnictwa
Oddział Rzeszów
ul. Kopernika 1/35, 35-069 Rzeszów
Tel. (17) 853-84-62, Fax. (17) 853-44-29
E-mail: sitonot@o2.pl

Komunikat
Oddział Warszawski Stowarzyszenia Naukowo- Technicznego Inżynierów i Techników
Ogrodnictwa zaprasza na seminarium:
„Gospodarka wodą na terenach zieleni w kontekście zagrożenia suszą”.
Seminarium odbędzie się w dniu 04 marca 2016 r. (piątek) w Warszawie
w budynku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, w sali 1.2 Wydziału Prawa
i Administracji, na parterze – wejście od ul. Lipowej 4.
Program seminarium
godz. 930-1000 Rejestracja uczestników
godz. 1000 – 1005 Rozpoczęcie seminarium
Prezes Oddziału Warszawskiego SITO
mgr inż. Barbara Siedlicka
1005 – 1045 „Błękitna, zielona infrastruktura w mieście”
dr Iwona Wagner
Wydział Biologii Uniwersytetu Łódzkiego
Fundacja Sendzimira
1055 – 1130 „Retencjonowanie wód opadowych w przestrzeni miejskiej”
dr inż. Tomasz Stańczyk
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, SGGW Warszawa
1030 – 1215 „Zabezpieczenie dachów zielonych i ścian zielonych w wodę
do podlewania poprzez zastosowanie dachów bagiennych
i retencyjnych jako magazynu wody opadowej”
Paweł Kożuchowski
Fundacja ZAMIEŃ SZARE NA ZIELONE
1215 – 1300 „Gospodarka wodna roślin a projektowanie zieleni odpornej na suszę”
dr inż. Piotr Mędrzycki
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
1300 – 1400 Przerwa na lunch
1400 – 1530 „Optymalizacja zużycia wody i zarządzanie systemem nawadniającym
przy pomocy centralnego systemu sterowania”
mgr inż. Przemysław Szamota
Tanake Professional, Warszawa
1530 – 1600 Dyskusja
1600 Zakończenie seminarium
Koszt seminarium wynosi:
75 zł dla uczniów i studentów
150 zł dla członków SITO, SAK, OSTO
180 zł dla osób pozostałych.
Ceny za udział w seminarium są cenami brutto.
Zgłoszenia wraz z wpłatami za seminarium przyjmujemy do dnia 25 lutego 2016 r.
na podstawie wypełnionej Karty Zgłoszenia (załącznik nr 1).
Adres:
Oddział Warszawski Stowarzyszenia Naukowo- Technicznego
Inżynierów i Techników Ogrodnictwa
00-043 Warszawa
ul. Czackiego 3/5
tel/fax. 22 827-02-61
adres e-mail: sito.waw@wp.pl
Nr konta bankowego Oddziału Warszawskiego SITO
58 1020 1156 0000 7502 0007 5457
W przypadku braku odpowiedniej ilości zgłoszeń Oddział Warszawski SITO
zastrzega sobie prawo do odwołania seminarium, z jednoczesnym zwrotem
wpłat za udział.

 

załącznik nr 1

Karta Zgłoszenia

 

uczestnika seminarium „Gospodarka wodą na terenach zieleni w kontekście
zagrożenia suszą”.

 

 

Imię i nazwisko”: ……………………………………………………………………………

Nazwa firmy / instytucji / uczelni / szkoły: …………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….. .

Telefon kontaktowy: ………………………………………………………………………….

Adres e-mailowy: ……………………………………………………………………………..

 

 

Uprzejmie prosimy o odesłanie wypełnionej Karty Zgłoszenia wraz z kserokopią wpłaty
za seminarium do dnia 25 lutego 2016 r., drogą e-mailową na adres sito.waw@wp.pl
lub faxem na nr tel. 22 827 02 61