Stowarzysznie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników Ogrodnictwa
Oddział Rzeszów
ul. Kopernika 1/35, 35-069 Rzeszów
Tel. (17) 853-84-62, Fax. (17) 853-44-29
E-mail: sitonot@o2.pl

Skład zarządu SITO w Rzeszowie

igreen_Users

PREZESmgr. inż. Jan Janczura
V-CE PREZESmgr inż. Elżbieta Kosydar
SEKRETARZmgr. inż. Zuzanna Szela
SKARBNIKmgr inż. Rafał Szela
CZŁONKOWIEmgr inż. Piotr Pietrucha