Stowarzysznie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników Ogrodnictwa
Oddział Rzeszów
ul. Kopernika 1/35, 35-069 Rzeszów
Tel. (17) 853-84-62, Fax. (17) 853-44-29
E-mail: sitonot@o2.pl

KURS INSPEKTORÓW NADZORU PRAC W TERENACH ZIELENI SITO NOT

Kurs menedżersko-techniczny trwający 6 dni – około 60 godzin dla kandydatów na inspektorów kontroli jakości prac w terenach zieleni.
Na kurs ten kwalifikujemy osoby, oczywiście w trosce o prestiż inspektora w środowisku zawodowym, jak również w trosce o dobrą opinię dotyczącą naszych szkoleń.
Bez dodatkowych wymagań kwalifikowane są osoby, które ukończyły studia ogrodnicze, lub architekturę krajobrazu, czy też kształtowanie terenów zieleni oraz posiadają minimum trzy letni staż pracy bezpośrednio w terenach zieleni.
Dla absolwentów innych pokrewnych kierunków wymagamy dodatkowo kursu “GOSPODARZA TERENÓW ZIELENI” ukończonego w SITO o/Rzeszów lub w innych ośrodkach o tematyce zbliżonej do naszego kursu, oraz czteroletniego stażu tak jak wyżej.
Dla absolwentów ogrodniczych liceów i techników zawodowych lub liceów i techników architektury krajobrazu wymagamy pięcioletniego stażu pracy związanej z terenami zieleni, a dla techników i absolwentów zawodów pokrewnych kursu “GOSPODARZY TERENÓW ZIELENI” lub o podobnej tematyce i sześcioletniego stażu pracy w terenach zieleni.
W przypadku wątpliwości i pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Kurs ten realizowany jest raz w roku w okresie koniec czerwca – początek lipca.

Orientacyjny koszt z zakwaterowaniem, wyżywieniem i materiałami szkoleniowymi około 2900,00 zł.

GŁÓWNE KORZYŚCI

  • 6 dni szkoleniowych
  • Około 60 godzin zajęć
  • W cenie kursu: wyżywienie, zakwaterowanie, jednodniowa wycieczka po okolicznych parkach oraz materiały szkoleniowe

Zapisy na kurs prowadzimy przez cały rok.

Program tematyczny kursu (KLIKNIJ BY ZOBACZYĆ)