Stowarzysznie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników Ogrodnictwa
Oddział Rzeszów
ul. Kopernika 1/35, 35-069 Rzeszów
Tel. (17) 853-84-62, Fax. (17) 853-44-29
E-mail: sitonot@o2.pl

OFERTA KURSÓW “PILARZ DRZEW OZDOBNYCH
I, II i III STOPNIA SITO NOT”

Kursy pilarzy drzew ozdobnych dzielimy na trzy stopnie, organizujemy je już od ponad 30 lat przeważnie dwa razy do roku.
Pierwszy termin planujemy końcem marca, początkiem kwietnia, a drugi termin to koniec października początek listopada.
Dokładny termin ustalamy na kilka tygodni przed rozpoczęciem kursów. Kursy te są organizowane w bloku równocześnie z kursem dla “Gospodarzy terenów zieleni”.

 • Stowarzyszenie nasze posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych.
 • Wystawiamy faktury VAT.
 • Cena kursu obejmuje wyżywienie, zakwaterowanie i materiały szkoleniowe.
 • Zapewniamy pilarki, uprząż, a także odzież ochronną.

 

KURS PILARZY DRZEW OZDOBNYCH I stopnia SITO NOT

Kurs ten przeznaczony jest dla osób, które nie mają żadnego przeszkolenia upoważniającego do pracy pilarką spalinową.
Kurs trwa 5 dni i obejmuje około 50 godzin zajęć w tym 8 godzin zajęć praktycznych na poligonie w lesie pod okiem uprawnionych instruktorów.
Kurs kończy się egzaminem testowym po zdaniu, którego wręczamy zaświadczenie ukończenia kursu.

Cena za kurs wynosi około 1800 zł netto/brutto, jako, że szkolenie to jest zwolnione z podatku VAT.
W cenie kursu są wliczone wyżywienie i zakwaterowanie, a także materiały szkoleniowe w formie papierowej z wykładów i podręcznik z zakresu pielęgnacji zieleni.

GŁÓWNE KORZYŚCI

 • 5 dni szkoleniowych
 • Około 42 godzin zajęć teoretycznych
 • Około 8 godzin zajęć praktycznych
 • Doświadczeni wykładowcy-praktycy
 • Zaświadczenie ukończenia kursu
 • W cenie kursu: wyżywienie, zakwaterowanie oraz materiały szkoleniowe

Zapisy na kurs prowadzimy przez cały rok.

Program tematyczny kursu (KLIKNIJ BY ZOBACZYĆ)

 

KURS PILARZY DRZEW OZDOBNYCH II stopnia SITO NOT

Kurs jest przeznaczony dla osób, które ukończyły kurs I stopnia bądź mają kurs operatora pilarki spalinowej, czy też kurs drwala leśnego.
Kurs trwa 4 dni około 40 godzin i dotyczy głównie zajęć tematycznie związanych z pielęgnacją zieleni.
Kurs kończy się egzaminem testowym, po którym otrzymuje się stosowne zaświadczenie.

Koszt kursu to około 1500 zł i obejmuje wyżywienie, zakwaterowanie, materiały szkoleniowe w formie papierowej i podręcznik dotyczący pielęgnacji zieleni.

GŁÓWNE KORZYŚCI

 • 4 dni szkoleniowe
 • Około 40 godzin zajęć
 • Doświadczeni wykładowcy-praktycy
 • Zaświadczenie ukończenia kursu
 • W cenie kursu: wyżywienie, zakwaterowanie oraz materiały szkoleniowe

Zapisy na kurs prowadzimy przez cały rok.

Program tematyczny kursu (KLIKNIJ BY ZOBACZYĆ)

EGZAMIN EKSTERNISTYCZNY PILARZA DRZEW OZDOBNYCH II STOPNIA SITO NOT

Osoby, które mają ukończony kurs I stopnia bądź kurs operatora pilarki czy też drwala oraz mają praktykę zawodową, a uczestniczą na kursie “Gospodarz terenów zieleni” mogą uzyskać świadectwo pilarza II stopnia zdając egzamin eksternistyczny pilarza II stopnia.
Osoby które uczestniczą na kursie pilarza I stopnia, a mają praktykę w posługiwaniu się pilarką przy pielęgnacji zieleni mogą jednocześnie zdać egzamin eksternistyczny pilarza II stopnia.
Koszt egzaminu około 400 zł.

 

KURS PILARZA DRZEW OZDOBNYCH III stopnia SITO NOT

Kurs przeznaczony jest dla osób, które mają ukończony kurs pilarza II STOPNIA SITO NOT i mają aktualne zaświadczenie lekarskie dopuszczające do pracy na wysokości powyżej 3 metry.
Kurs trwa 2 dni około 18 godzin i dotyczy głównie sposobów i metod posługiwania się technikami linowymi przy pielęgnacji drzew trudnych, niedostępnych, do pielęgnacji, których zastosowanie wyżki czy rusztowań nie zdaje egzaminu.
Po ukończeniu tego szkolenia i zdaniu egzaminu testowego otrzymuje się zaświadczenie SITO NOT Pilarz drzew ozdobnych III stopnia i zaświadczenie z certyfikowanej firmy szkolącej z technik linowych o przeszkoleniu alpinistycznym.

Koszt szkolenia z wyżywieniem, zakwaterowaniem i materiałami w tym podręcznik dla pilarzy posługujących się technikami linowymi wynosi 1200 zł netto/brutto.

GŁÓWNE KORZYŚCI

 • 2 dni szkoleniowe
 • Około 18 godzin zajęć
 • Doświadczeni wykładowcy-praktycy
 • Zaświadczenie ukończenia kursu
 • Zaświadczenie o przeszkoleniu alpinistycznym
 • W cenie kursu: wyżywienie, zakwaterowanie oraz materiały szkoleniowe

Zapisy na kurs prowadzimy przez cały rok.

Program tematyczny kursu (KLIKNIJ BY ZOBACZYĆ)